Aktivnosti Članovi Novosti Uopšteno

Izlet na Čvrscnicu

Čvrsnica je planina u severozapadnoj Hercegovini.Na istoku graniči dolinom reke Neretve, sa severozapada Dugim poljem na kojem je Blidinje jezero, sa severa dolinom reke Doljanke, a sa juga dolinom reke Drežanke. Pripada Dinarskom planinskom sistemu. Najviši vrh Čvrsnice je Pločno 2228 m. Morfološki Čvrsnica je kraška visoravan u visini od 1800 do 2100 m, sa koje se dižu grebeni. Dolina Dive Grabovice i udolina koja tu reku spaja sa Dugim poljem deli planinu na dva dela: Muharica na severoistoku, sa vrhovima Veliki Vilinac 2116 m i Mali Vilinac 1988 m , te Čvrsnice u užem smislu, na jugozapadu.

21. avgusta društvo je organizovalo izlet na Čvrsnicu. Staza sa skijališta na Blidinju, vodi na Mali i Veliki Vilinac, zatim do Hajdučkih vrata. Za povratak je odabrana staza koja vodi na Vitlenicu i nazad na Blidinje.

Tehnički podaci ture:
Ukupna udaljenost 17.25 km
Vrijeme trajanja ture 9h
Min. nadmorska visina 1299.93 m
Max. nadmorska visina 2085.93 m
Ukupno savladani uspon 1185.73 m
Ukupni silazak 1019.05 m
IMG_7925