Aktivnosti Članovi Novosti Uopšteno

Izlet na Prenj (Zelena glava i Otiš)

Proteklog vikenda drustvo je organizovalo izlet na Prenj, jednu od najljepših planina u Bosni i Hercegovini. Osvojena su dva vrha u istom danu, najveći vrh Zelena glava (2155m) i vrh Otiš (2098m).

NfsU5GDHVyn9baV7uMDEUOWqjweDUR4CPJJ6YUqWEIg

Prenj je planinski masiv u sjevernom dijelu istočne Hercegovine s mnogim vrhovima od kojih je najviši Zelena glava. Prenj je smješten u središnjem dijelu Dinarida. Okružuju ga jezera (prirodna i vještačka) Boračko, Jablaničko, Grabovičko, Salakovac kao i rijeke Neretva, Ljuta, Neretvica, Bijela i Drežanka.

Prenj započinje pored Glavatičeva (na Neretvi, uzvodno od Konjica), a proteže se sve do Bijelog Polja kod Mostara. Okružuju ga (iza rijeke Neretve) planine Visočica sa istoka, Bjelašnica sa sjeveroistoka, Bitovnja sa sjevera, Čvrsnica sa zapada, Velež sa juga i Crvanj sa jugoistoka. U podnožju planine su tri grada: Konjic, Jablanica i Mostar.

Zahvaljujemo se našim prijateljima iz HPD Prenj 1933 Mostar, koji su nam ovom prilikom pravili društvo.

[huge_it_gallery id=”14″]