Uopšteno

OBAVJEŠTENJE – KURS ALPINIZMA

Sekcija za apinizam PED Zimomor, obavještava sve zaniteresovane članove, da su prijave za početni ljetni kurs alpinizma, otvorene do 5. septembra. Kurs će se održati u periodu septembar – oktobar 2021. godine, u trajanju četiri vikenda. Obuku će vršiti licencirani instruktori alpinizma, a svu neophodnu penjačku opremu obezbjeđuje organizator kursa.

Cijena kursa iznosi 250km po osobi, što obuhvata troškove instruktorskog tima po jednom polazniku. Uplate je neophodno izvršiti na žiro-račun društva (sa naznakom za kurs alpinizma), najkasnije do navedenog datuma. Preduslov za održavanje kursa je bar deset prijavljenih članova. U slučaju da broj zaineteresovanih bude manji, moći ćemo se priključiti klubovima koji ove jeseni održavaju slične kurseve, a sa kojima imamo dugogodišnju saradnju. Više informacija moguće je dobiti na broj telefona 065/179-742.